zadowolenie z bycia potrzebnym

FUNDACJA AKTYWNI ŚLĘŻANIE

SWOJE CELE REALIZUJEMY POPRZEZ:

  • organizację, prowadzenie i promocję imprez sportowych,kulturalnych,rozrywkowych, warsztatów i kursów dla dzieci, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych,
  • organizację różnych form wypoczynku,
  • współpracę z różnego rodzaju organizacjami,
  • promocje regionu w kraju i na świecie,
  • popularyzację wszelkich form aktywności ruchowej,
  • prowadzenie działalności proekologicznej,
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • promocja i organizacja wolontariatu.

WSPIERAJĄ NAS NASI PARTNERZY