31st marzec 2019

O Nas

Naszym celem jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, sportu i kultury fizycznej oraz działalność kulturalno-oświatowa.


Swoje cele będziemy realizować poprzez:
– organizację, prowadzenie i promocję imprez sportowych,kulturalnych,rozrywkowych, warsztatów i kursów dla dzieci, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych,
– organizację różnych form wypoczynku,
– współpracę z różnego rodzaju organizacjami,
– promocje regionu w kraju i na świecie,
– popularyzację wszelkich form aktywności ruchowej,
– prowadzenie działalności proekologicznej,
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
– promocja i organizacja wolontariatu.